Novel Jentera Lepas diterbitkan Gramedia Pustaka Utama.

Novel Gadisku di Masa Lalu diterbitkan Gramedia Pustaka Utama.

Novel Frustrasi Puncak Gunung diterbitkan Gramedia Pustaka Utama.